۰۵ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۱:۵۵
نمایندگان آبادان فقط حرف میزنند
کد خبر : 13221۲۵ | در تاريخ : خرداد ۲۵, ۱۳۹۷ | ساعت : ۱۲:۵۵ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

نمایندگان آبادان!
👁‍🗨مگر چشمانتان وضعیت شهر را نمی بیند؟
در این سه سالی که بودید چرا نتوانستید قدمی بردارید؟
🛏آب شیرین پایدار چه شد؟
🛏توجه به نیروی کار بومی چه شد؟
🛏عمران و آبادی شهر به کجا رسید؟
🗯چرا از نمایندگان دیگر شهرها کمک فکری نمی گیرید؟
🃏مطمئنا بلد نیستید کار کنید وگرنه تا حالا یک کار مثبت کرده بودید.
وکلای ما!!!
🍬چه خبر از کمیسیون هایی که هستید؟
🍭توانستید برای آبادان امتیاز بگیرید و یا مثل همیشه صم بکم نشسته اید آنجا با موبایلتان ور می روید و به تقاضاهای انتصابی دوستانتان در پست های مدیریتی آبادان پاسخ میدهید؟
آقایان نماینده!!
🎪چه خبر از پیمانکارهای عزیزتان؟
🎪چه خبر از دخالت های پر شمارتان در امور مدیریتی شهر آن هم به نفع خودتان؟
⛳چه خبر از اخراج کارگر آبادانی از نون دونی فاز ۲ پالایشگاه ؟
🎬چه خبر از خودسوزی یک کارگر شهرداری ؟
🎖راستی چرا این روزها جیکتان در نمی آید و حتا در ابراز همدردی با خانواده کارگر شهرداری که از بی لیاقتی مدیران انتصابی در شهرداری خودسوزی کرد دریغ می کنید؟
آقایان یک بار مصرف!!!
🥁به خود بیایید نه اینکه تا فرصت هست به خود بیایید بلکه فقط برای اینکه بستگانتان از خجالت عملکردتان بتوانند در بین مردم سربلند کنند.