01 مارس 20 ، ساعت 01:09
حال آبادان خوب است ولی تو باور نکن
کد خبر : 1372427 | در تاريخ : ژوئن 27, 2019 | ساعت : 4:55 ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

نیم نگاهی به حول و اطراف خود می اندازیم تا ببینیم طی سه دهه پس از جنگ چه گلی بر سر آبادان زده اند و چقدر به جوانان و نیروهای مخلص  مجهز به تخصص این دیار بها داده اند تا بشود امروز بین مدیران وارداتی شهر با سرمایه های اصلی شهر مقایسه ای ترتیب داد.

از این جا به بعد یادداشت خود را تاکید موکد داریم اگر قلبتان ضعیف است نخوانید چون یحتمل به یه لا قبای خیلی های دوست و بدخواه و دشمن و خاطرخواه برخواهد خورد.

ماجرا از آن جا شروع می شود که برخی آدم های معمولی پس از سر در آوردن از آبادان به یکباره خاص شدند و همین خواص تازه به دوران رسیده پا به پاچه ی این و آن بویژه نیروها و سرمایه های اصلی شهرنمودند .

قصه ی تلخی است که در این بین برخی از اهالی شهر ؛ به رسم و آیینی نامیمون ؛ دستار به دست شدند و خاک و غبار از تن  و روی نوخواص زدودند تا خود نیز به نان و نوایی برسند و آنانی که چنین نکردند ؛ با داشتن رزومه ی معین و درخشان بویژه در ۸ سال دفاع مقدس ؛ یا به راوی بودن رضایت دادند و یا به خروج از شهر.

آبادان امروز ما ؛ تعداد کمی اهل آبادان دارد و بیشتر ساکنان امروز آبادان مشتریان دست به نقدی هستند که  چون رودخانه ها شور شدند و کشاورزی و باغداری از بین رفت به ناچار جذب شهر و سازمان هایش شدند.

آبادان غرییه نواز امروز ما ؛ و نه آن آبادانی که پیش از جنگ ـ اصفهانی ها و شیرازی ها و بوشهری ها و بلوچ ها و شهرکردی ها ـ همه آبادانی محسوب می شدند ؛ درگیر نوعی پارادوکس نام و نشان است تا جایی که در تعطیلات آخر هفته شهر خالی می شود ار انان کانه داستان پادگان باشد و سربازانش!!!

البته  آبادان ما محصور به این معضل خود ساخته نیست بلکه در گوشه گوشه ی شهر می توان انواع و اقسام اینگونه ای ها  را مشاهده کرد تا به هنگام سوار شدن به تاکسی و یا نشستن بر روی صندلی  سلمونی ها ؛ بیکار نباشیم و بحث کنیم و داغ تر بشویم.

شهر دستخوش بازی این و آن زیاده خواه شده است و اگر روحیه مطالبه گری و خواستن شهری اباد همچنان در بین شهروندان نمودی نیابد ؛ شهرمان آبادان حالش از این هم بدتر خواهد شد.