۰۵ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۱:۵۵
انتقال آب و ایجاد نیاز کاذب به آب
کد خبر : 13381۱۶ | در تاريخ : شهریور ۱۶, ۱۳۹۷ | ساعت : ۲:۱۶ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

سال‌هاست توسعهٔ نامتوازن و ناپایدار در بخش‌های مرکزی فلات ایران، به یمن حضور مدیران ِ بومیِ این مناطق در ارکان بالای تصمیم‌گیری و با اتکا به درآمدهای «نفتی» در جریان است. این نوع از توسعه با ایجاد نیاز «کاذب» به آب، برای سیرابیِ عطش ناموجهِ خود به تداوم، به حفر چاه‌های عمیق و غیرمجاز، چاه‌های جذبی، برداشت غیرمجاز و بی‌رویه از رودها و از همه مهم‌تر «انتقال آب» از سرچشمه‌های کارون روی آورده است.

✔️ این درحالی است که بازوهای رسانه‌ای این جریان حاکمیتی، در دو طیف راست و چپ خودی، که نفع خود را از توسعهٔ صنایع آب‌بر می‌بَرد، با اتهام قوم‌گرایی سعی در خاموش کردن صدای مخالفان طرح‌های انتقال آب دارد؛ غافل از این‌که اصرار بر ادامهٔ اجرای طرح‌های به اصطلاح توسعه‌ای در این مناطق و توسعهٔ کشاورزی بدون مدیریت مصرف آب و رعایت مولفه‌های جهانی توسعهٔ پایدار و بی‌توجه به مزیت‌های نسبی سرزمین، خود نشانی خاص از روح منطقه‌گرایی و نگاه جزیره‌ای در مدیران و برخی مردمان این مناطق است.

✔️ انتقال آب نه یک پدیدهٔ مجرد که پدیداری است در بطن سلسله‌ای از روندهای سیاست‌گذاری و بسته‌های مدیریتی، نشان‌گر درک غلط از توسعه و نادیده‌گرفتن شیوه‌های مدرن مدیریت منابع آب.
نقد این طرح‌ها، نقد گسترده و همه‌جانبهٔ نظام حکمرانی در حوزهٔ توسعه و منابع طبیعی است و از این‌رو هم معطوف به گذشته و اصلاح رادیکال نحوهٔ برنامه‌ریزی در ایجاد رشد اقتصادی و توسعه است و هم با نگاه به آینده، بنیان‌های یک توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر معیارهای پایداری و عدالت زیست‌محیطی را آشکار می‌سازد.