۰۱ آبان ۹۶ ، ساعت ۱۱:۱۲
آمار سایت
 • کاربران آنلاین :

  0
 • بازدید امروز :

  1170
 • بازدید دیروز :

  2245
 • بازدید این هفته :

  39565
 • رتبه الکسا :

  35945
ImageWeek
ازمسیح (ع) تامهدی (عج)
کد خبر : 9899۱۷ | در تاريخ : دی ۱۷, ۱۳۹۵ | ساعت : ۶:۲۹ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

برای داشتن یک روزخوب می توان ازسرمهر به روزهای بزرگ تاریخی سلام کرد،به احترامش مردم راجمع نمود،نشاط آفرید ازسوخت انرژی پاک انرژی راه گرفت ویک روزبیادماندنی راباعطرمعنوی رقم زد.
بدون هزینه هم می شودامیدبه زندگی را بالابرد،سردی جامعه رابه گرمی تغییرداد و کسالت رابه شادابی تبدیل نمود.


روزهای بزرگ دروازه هایی هستندبرای گذرازآسیب های اجتماعی ورفتن به قوت های اجتماعی ودست یابی به حسن حال برای ساختن لحظات امروز وفردا،روزهایی که گرامی داشت آن ها سفارش شده است.
درفرهنگ ماتبریک هاوتسلیت هامناسبت هایی است برای صحیح رفتن به سمت هدف.
یکشنبه گذشته مهندس جوانی بانی شدتا از زاویه دیگری به آینده نگاه کنیم.
کلیسای کاراپت (قاراپت)آبادان درسالگرد میلادحضرت عیسی (ع) شکوه خاصی داشت ناقوس کلیسابه شکرانه این روزبه صدادرآمد عکس هابه یادگاری گرفته شد،پیروجوان از گذشته برای آینده حرف زدند،آینده ای که ما می توانیم باوسعت نظروغنی سازی اوقات هرچه زیباتررسم کنیم.
برای یک کشورمقتدرکه منادی وحدت ملی،جهان اسلام وبین المللی است نمی تواند با وحدت محلی بیگانه باشد،شجاعت درمدیریت اجتماعی حکم می کندازتجمعات مشروع به خوبی استقبال گرددتاپراکندگی  وانشقاق امراض مزمن رابه جامعه پیرامونی تزریق ننماید.

به لطف خدامحوری زیبایی های دین راه های بسیاری رابرای شکوهمندسازی وآراستگی  عقیده وایمان مهیانموده است تابیراهه نرفته وازسرکینه وحرص منافع گروهی مسیرهای انحرافی احداث نکنیم.
یکی ازافتخارات ماایرانیان موحدبودن دیرینه بدون بت پرستی است که بانگاه جهان شمول بایقین برسیطره دین برعالم  هستی بدورازدگماتیسم وبینش بسته به ادیان الهی وفرستادگان خدایی بوده ایم
نام گذاری فرزندان ماازالیاس داود،ابراهیم،موسی،مریم عیسی تامحمد(ص ) نشان ازهمراهی دین واحترام به پیوستگی ای راه ازحضرت آدم تاخاتم بوده است.
اگرجمع می شویم تازنگ ناقوس کلیسارا بشنویم بزرگ داشتن پیامبرعزیزی است که درسوره صف قران کریم تصدیق کننده پیامبرقبل ازخودحضرت موسی ع وبشارت دهنده پیامبربعدازخود حضرت محمدص  است:

مبشرابرسول یاتی من بعدی اسمه احمد
این حلقه های اتصال که بنابرظرفیت های فکری زمانه ادامه یافته است دراین آیه مبارکه:یاایهاالذین آمنواطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم تجلی کند،بااعتقادبه همه پیامبران الهی به ویژه پیامبران اولوالعزم عمق می یابد. باصحف نوح وابراهیم،تورات موسی،انجیل عیسی سلام الله علیهم اجمعین وقرآن محمد صلی الله علیه وآله.
مااگررسالت انبیاراشناختیم وپیامبران خدارا عزیزداشتیم غدیربرایمان آسان می شودو فرمان خداوندبه پیامبرمحبوب حضرت  محمدمصطفی:یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیک تانبی اکرم آرام ونافذعلی رادردل مومنین هدایت کند:هرکس رامن مولا ورهبراوهستم پس علی رهبر ومولای اوست.
مااگرحضرت عیسی راخوب شناختیم شجاعت ام وهب مسیحی وشهادت فرزندشجاعش وهب دلاوردرروزعاشورا برایمان عجیب نیست،وفلسفه مسیحیان مشتاق نذری محرم حسین روشن خواهد  بود ودل به روزی می سپاریم که حضرت مسیح ع حضرت مهدی عج رادرظهور همراه خواهدبود.
مااگردرکلیساجمع شدیم خواستیم درمقابل صف بداخلاقی ها،ایران هراسی واسلام ستیزی صف خوش اخلاقی توام با زیبایی های مردم دوستی ،رافت ورحمت دین را پیام دهیم،ماازهویت مکتبی سخن گفتیم که درمیدان عمل برای آزادی ایزدی ها ،شکستن محاصره ونجات مسیحی ها جان خودرانثارمی کنند.
پیام مکارم اخلاق ازاین جمع ها بردل های مشتاق خواهدنشست،نهال ایمان ازبذرهایی است که ازسوی خداوند پیامبران وامامان بردل ها کاشته می شود مااگرمی توانیم  باغبان وامانت دار باشیم،بااعمالمان آفت نزنیم.
آن روزپس ازپایان نواخت زنگ کلیسا،باصدای خوش موذن جمعی ازدوستان به مسجدمجاورکلیسارفتند ونمازبه جماعت اقامه کردند تاهمنشینی کلیساومسجد زیباترین تصویری باشدکه ازآبادان درسراسر
جهان معنا شده است.
درانتظارظهور مهدی ومسیح
علی پارسا