۰۵ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۱:۵۵
آقا داریم واقعا مشکوک می شویم
کد خبر : 13394۲۴ | در تاريخ : شهریور ۲۴, ۱۳۹۷ | ساعت : ۱۲:۴۷ ق.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

آقاداریم واقعامشکوک می شویم

اول: چرا نام مبارک غدیر را برخط لوله ای گذاشته اند که مکرر می شکند،آب شور ونیمه شور و بی کیفیت هدایت می کند.

دوم :چرا این روزها که همه ارادتمندان سالارشهیدان سعی می کنند روابط اجتماعی مستحکم ادامه یابد رگه ای از نفاق سعی می کند موجب انشقاق وکشیدن مردم بصورت اعتراض کف خیابان باشند نه عزا.

سوم : بستن آب بروی دوست داران حسینی ، سهویست، عمدیست، ضعف مدیریت است، بی کفایتی ست، یا یزدی ست؟!

چهارم : وقتی روش تکراری قطع و وصل آب مدام با اشکال مواجهه است چرا طرح نو یا از تجربه نگهداشت آب در مخازن نواحی بهره برداری نمی شود.

پنجم : بالاخره پول مخازن (تانکی های) برداشته شده کجا هزینه شده است.

ششم : آیا اراده ای، مرجعی است تاعملکرد آبفای خوزستان را مورد تحقیق و تفحص قراردهد تا خادم یا خدای نکرده اگرخائنی وجود دارد مشخص شده و بخش کارکنان مومن، تلاشگر و سخت کوش منفک گردد.

🔻نظر به اینکه اسامی و طومارحجیم می
شود ، بنویسید بخشی از عزاداران حسینی

آجرک الله
علی پارسا