۰۵ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۱:۵۵
آبودان برزیلته….آبودان پاریسته..!!!
کد خبر : 13370۱۴ | در تاريخ : شهریور ۱۴, ۱۳۹۷ | ساعت : ۹:۵۱ ق.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

بعضی وقتا ،وقتی فکر میکنوم به حرفها وشعارهادر مورد ابودان زادگاه وعشقوم پیش خودوم با مقایسه اون شعارها وحال وروزی که الان می بینوم اصلا تناسبی قابل درک پیدا نمی کنوم …..

اینکه‌می گوفتند ابودان پاریس کوچلو ..ابودان برزیلته ، ابودان ،شهر صنعت وکسب وکار ومدرن ، ابودان‌شهر هنر ، شهر سینما ،شهر شط وشرجی وگرما و…….و….و..

البته ابادان الان شاید پاریس کوچلو وبرزیل باشه ،اما نه برا مو وتویی که آب تو بشکه میخریم وسیلندر گاز با دیسک کمر بسختی میاریم خونه ، جون کوکا الان خوبه اما نه مو که بچه ام و اکثر بچه های لینمون‌از صبح زود میرن بازبون روزه در پالایشگاه تا یه آشنایی بیاد وببرشون داخل برا یه روز کار کردن ، اره پاریس‌کوچلو وبرزیل هست ولی نه برا مو‌وتو که اقوام و واشناهامون وصیت کردن تو همین خاک دفن بشن .

بر منکرش لعنت که الان پاریسه اما نه برا مو که برادرم وپدرم از داغ دوریش دق کردن ، ..هست پاریس وبرزیل وهزارشهر خوب دیگه اما نه برا مو که هنوز فکر میکنوم مردم مثل اون موقع با هم‌برادرن .والا الان برا یه عده هنوز هست اما نه برا مو وتو که پدرمون بعد از چندین سال خدمت تو پالایشگاه بعد از بازنشستگی پلاستیک داروش رفیق وهمراش بود ،هست امابرا یه عده خاص که از صفرشروع واز گرده مردم به عرش رسیدن وهیچ کاری نکردن وحالا‌هم‌زبونشون درازه ….هست برا بعضی ها که پروازی میان ومدیریت میکنن واگه چند روز بیشتر از ماموریت بخوان بمونن میگن چقدر اینجا محرومه ، چقدر گرمه ، هیچی نداره ، امالاکردار پول ماموریتش حال میده …هست برای اونکه صندلی مدیریتی شهر وغصب کرده وفخر می فروشه بهمون ،اون صندلی که مال منو وتوئه .هست برا اونکه هر چهار سال میاد از حق تو دفاع کنه اما گل بخودی میزنه به خودمون ومیره وپیداش نمیشه ،.

نه کوکا حمید چهره نگار داری خودته گول میزنی ،زورت نمیرسه به اونا اصلا اونا ابودانی هستند ،نه تو وپدر وبرادرت وخانواده ات ، بیا کوکا از حالا باهشون کل کل نکن .خو چیزی هم‌برا گفتن‌نداری حداقل بگو …….ابودان پاریسشونه ، ابودان برزیلشونه ………..

برا اونایی که نبودن‌تو‌هیچ چیز دفاع از همین سرزمین ابودان شهر با وفا …… خلاص….

حمید رضا چهره نگار
تاریخ …..یکی از روزهای گرم …

http://t.me//abadan_khabarnegar