۰۵ آذر ۹۷ ، ساعت ۱۱:۵۵
آبفای آبادان در بی کیفیتی آب آبادان چقدر نقش دارد؟
کد خبر : 13413۲۹ | در تاريخ : مهر ۲۹, ۱۳۹۷ | ساعت : ۸:۵۳ ق.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

توضیحات مهم یک کارشناس معتبر در خصوص ادعای آبفای آبادان مبنی بر بهره بردار بودن نه متولی بودن در موضوع کم و کیف آب آبادان👇

اداره آبفا آبادان در اصل متولی تولید آب است.
آبفا آبادان خود مجری تعمیرات و اصلاح و توسعه در شهر است.
آبفای آبادان چیزی را آماده در اختیار نمیگیرد.
و اینکه به شما گفتند وظیفه بهره برداری دارد نوعی فرار به جلو است.
مگر در موارد خاص که شرکت آبفا حکم ناظر را داشته باشد.
اگر بهره بردار است پس عملیات فراوری آب خام و تبدیل آن به آب تصفیه چیست؟
چرا وظیفه تعمیرات و اصلاح و تاسیسات و توسعه شبکه را دارد؟
چرا وظیفه نظارتی را در پروژه ها دارد؟
آبفای آبادان از ابتدا تا انتها خود بر تمام مراحل دریافت و تصفیه و تولید و پخش و فروش نقش دارد.
تمام گفتارها بر اینکه بهره بردار است فقط برای سبک کردن مسئولیت خود و پیچاندن مردم است.